Kanin og barn

Hvordan få kaninen tam?

Kaniner er byttedyr, og kan derfor være sky og usikker før de har blitt trygge i sitt nye hjem. De har et stille språk, i motsetning til katt og hund, så det er viktig å sette seg inn i hvordan man skal behandle en kanin for å få den til å bli trygg og trives hos familien.

Barn vil ofte at kaninen skal være et slags kosedyr som de kan bære på og kose med. Veldig få kaniner syns dette er noe greit, og om den tvinges til å kose, blir «jaget» av barnehender og blir løftet opp og holdt fast, kan de sprelle, sparke og bite fra seg. I tillegg vil den da bli redd og utrygg og gjerne løpe fra mennesker i frykt for å miste kontroll over egen kropp ved uvettig håndtering.

For å få kaninen trygg er det viktig at den har stor plass, så den kan trekke seg unna om den vil. Om den gjør dette må man ikke følge etter eller «mase» på kaninen. Pass på å ha nok skjulesteder som kaninen kan søke tilflukt i. Sitt rolig på golvet og la kaninen ta kontakt med deg. Ha godbiter som kaninen får når den kommer bort. Trygge kaniner er lykkelige og morsomme dyr som hopper, løper og leker, og kommer bort til menneskene sine iblant for å få klapp og godis.

Vis barnet hvordan det skal sitte rolig til kaninen kommer av seg selv, og forklar at kaninen blir redd om man går etter den hele tiden. Si at kaninen ikke liker å bli løftet opp, og spør om barnet hadde syns det var greit om fremmede hadde løftet det opp. Lær barnet å forstå at kaninen har følelser og kan enten bli redd for, eller glad i barnet. Barn vil helst at kaninen skal være en venn, og da er det viktig at de får vite hvordan de skal bli venner med kaninen sin.

Barnet kan gjerne være med å hjelpe til å ta vare på kaninen, gi mat, høy og vann, og skifte på dokassen, men barn skal aldri ha hovedansvaret for et dyr. Voksne må alltid passe på at kaninen blir tatt vare på, og gjøre det daglige stellet selv når barnet blir lei eller glemmer seg. Voksne må også ha det økonomiske ansvaret for dyret om utgifter f.eks til vetrinær oppstår. Med riktig og godt stell blir kaniner normalt 8-12 år gamle, men kan også bli eldre. Derfor er det viktig at hele familien er enig når det nye familiemedlemmet skal anskaffes.

Del:

Flere artikler

Furminator

Pels overalt! Nå er tiden her igjen. Møbler får ny farge, mistenkelig lik fargen på dyret ditt. Sofaen blir hårete, gardinene får pels, dotter med

Send oss et spørsmål du har